Gotlands

Brukshästförening - JUF

Föreningen

Bakgrund

Gotlands Brukshästförening - JUF bildades 2002. Föreningen är ansluten till JUF (Jordbrukare Ungdomens Förening). Det är JUF som står bakom alla  tävlingsdicipliner.


Föreningen

Vi är en liten förening som har  verksamhet på Gotland. Vi håller på med bruksridning, brukskörning och skogskörning samt allt som hör dessa dicipliner till.


Medlem i föreningen

Som medlem i JUF får du tidningen "Klöverbladet" några gånger per år.

Du får vara med och tävla i de tävlingar som anordnas av oss eller JUF.

Som medlem accepterar du föreningens stadgar.


Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 225 kr/år för vuxen samt 100 kr/år för juniorer. Junior är du till  det år du fyller 25 år. Drygt hälften av medlemsavgiften går till JUFs riksorganisation som därmed ser till att både den tävlande och arrangören är försäkrad.


Det finns även möjlighet att bli gåvomedlem. Det kostar 50 kr/år och du stödjer vår lokala förening. Du blir inte ansluten till JUF-riks och kan ej ta del av deras försäkringar.


Föreningens stadgar

Givetvis har vi som alla andra föreningar stadgar som vi följer. Vill du läsa dessa, klicka här.

 


Bli medlem

Ny medlem

Vill du bli medlem; Betala in medlemsavgiften till JUF på Pg 101 43-6.  Ange ditt namn som referens vid betalningen.


Medlemsavgiften är 225 kr/år för vuxna och 100 kr/år för juniorer upp till 25 år.


Maila även till juf@juf.se med följande uppgifter:

Namn och adress.

Telefon hem samt mobil

e-postadress

Födelseår.

Ange att du vill bli medlem i Gotlands Brukshästförening.


Som medlem i JUF får du tidningen "JUF-Bladet" 2 gånger per år.


Välkommen som ny medlem i vår förening!


Gåvomedlem

Vill du inte lösa fullt medlemskap, finns det möjlighet att lösa gådomedlemskap.

Detta kostar 50 kr/år och betalas till Bankgiro 729-5074.

Du stödjer vår förening, men blir inte ansluten till JUF-riks. JUF försäkring gäller inte för detta medlemsskap.


Föreningens styrelse

Stadgarna säger...

...att styrelsen ska bestå av ordförande och minst fyra ledamöter jämte ersättare, samt en revisor jämte personlig ersättare.


Du kan nå alla i styrelsen genom att maila: styrelsen@brukshast.se


Vår styrelse

Just nu ser vår styrelse ut enligt följande:


Ordförande:

Monica Elebjörk

Hejde Väntinge 255, 623 75 Klintehamn

Tel: 070-381 02 17.

Mail: info@svangel.se

Kassör:                      

Lennart Danielsson

Hemse Bopparve 409, 623 50 Hemse

Mail: lennartsnck@yahoo.se


Sekreterare:

 Marina Härlin

Klinte Robbjäns 813, 623 76 Klintehamn

Mail: bolarve@hotmail.com


Ledamot:

Matts Carlén

Kappelshamn Flenvikev 113, 624 55 Lärbro

Tel 22 72 20, 0735-87 55 20,

Mail: mattscarlen@hotmail.com


Supleant:

Ariel Norrby

Eskelhem Valde 224, 622 70 Gotlands Tofta

Mail: maje@hotmail.com

Protokoll och årsberättelser

" Föreningen som hjälper dig att arbeta med din häst på dina och hästens villkor"

Senaste nytt

DM i bruksridning & brukskörning

Datum för 2019 ännu inte fastställda.*************************

Kommande aktiviteter


Just nu finns det inga inplanerade aktiviteter.

Kontakt

Mail: info@brukshast.se


Föreningens adress:

c/o Lennart Danielsson

Hemse Bopparve 409

623 50   HEMSE


Bg: 729-5074

Swish nummer: 123 511 1034

Pg medlemsavg 101 43-6


Vi finns på Facebook;

"Gotlands brukshästförening JUF"


Länk till JUFs hemsida